โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน... การมีสุขภาพกายที่ดี ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพใจที่ดี และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

          คนจำนวนไม่น้อย.. มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย โดยการตรวจจะแตกต่างกันตามช่วงอายุการดำเนินชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายบางโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น และยังช่วยให้ทราบถึงความรุนแรงของโรคก่อนที่จะลุกลามจนเยียวยาไม่ได้ หรือสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และจะได้ไม่มีคำว่า "สายเกินแก้" กับชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรัก


การเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการตรวจสุขภาพ แต่ละโปรแกรม


2. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายหลวมๆ แขนสั้นหรือแขนยาวที่สามารถพับแขนได้ เพื่อสะดวกในการเจาะเลือดและตรวจร่างกาย


3.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเสข้ารับการตรวจสุขภาพ


4.สำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจหลังจากการมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์


5.ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจมะเร็งเต้านม คือ ช่วงวันที่ 1 -7 วัน หลังวันหมดประจำเดือน


6.หากสงสัยว่าตั้งครรคภ์ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนตรวจ


7.การเก็บปัสสาวะ ควรมาเก็บที่โรงพยาบาล โดยปัสสาวะทิ้งไปในช่วงแรก และเก็บปัสสาวะส่วนกลาง ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ปิดฝาให้แน่น


8.สุภาพสตรีที่อยู่ระหว่างการมีประจำเดือนหรือประจำเดือนหยุดไม่เกิน 7 วัน กรุณาแจ้งให้แพทย์ผู้ตรวจหรือเจ้าหน้าที่รับทราบ เพราะผลตรวจอาจคลาดเคลื่อนได้