โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

รศ.นพ.อุดม ชมชาญ

(ว.7179)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.