โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

  • ทั้งหมด
  • แคทลียา
  • จัสมิน
  • ราชาวดี
  • ลูกรัก
  • ห้องสตูดิโอ
  • ห้องวีไอพี

WARD 5 ราชาวดี ห้องดีลักซ์

หอผู้ป่วยในชั้น 5 (ราชาวดี)

WARD 5 ราชาวดี ห้องดีลักซ์

WARD 5 ราชาวดี ห้องเดี่ยว Studio

หอผู้ป่วยในชั้น 5 (ราชาวดี)

WARD 5 ราชาวดี ห้องเดี่ยว Studio

WARD 6 ลูกรัก ห้องพักเดี่ยว Studio

หอผู้ป่วยในชั้น 6 (ลูกรัก)

WARD 6 ลูกรัก ห้องพักเดี่ยว Studio

WARD 4 จัสมิน ห้องเดี่ยว Studio

หอผู้ป่วยในชั้น 4 (จัสมิน)

WARD 4 จัสมิน ห้องเดี่ยว Studio

WARD 3 แคทลิยา ห้องเดี่ยว Studio (Minimal Style)

หอผู้ป่วยในชั้น 3 (แคทลียา)

WARD 3 แคทลิยา ห้องเดี่ยว Studio (Minimal Style)

WARD 3 แคทลียา VIP (Suite Premium)

หอผู้ป่วยในชั้น 3 (แคทลียา)

WARD 3 แคทลียา VIP (Suite Premium)

WARD 3 แคทลียา ห้องพักเดี่ยว Studio (Japanese Style)

หอผู้ป่วยในชั้น 3 (แคทลียา)

WARD 3 แคทลียา ห้องพักเดี่ยว Studio (Japanese Style)

WARD 3 แคทลิยา ห้องพักเดี่ยว Studio สำหรับเด็ก

หอผู้ป่วยในชั้น 3 (แคทลียา)

WARD 3 แคทลิยา ห้องพักเดี่ยว Studio สำหรับเด็ก

WARD 5 ราชาวดี VIP (Suite Premium)

หอผู้ป่วยในชั้น 5 (ราชาวดี)

WARD 5 ราชาวดี VIP (Suite Premium)

ward 6 ลูกรัก VIP

หอผู้ป่วยในชั้น 6 (ลูกรัก)

ward 6 ลูกรัก VIP