โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

WARD 3 แคทลิยา ห้องพักเดี่ยว Studio สำหรับเด็ก

หอผู้ป่วยในชั้น 3 (แคทลียา)