โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

WARD 5 ราชาวดี VIP (Suite Premium)

หอผู้ป่วยในชั้น 5 (ราชาวดี)