โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

WARD 6 ลูกรัก ห้องพักเดี่ยว Studio

หอผู้ป่วยในชั้น 6 (ลูกรัก)

studio type ห้องพักสุด cute สำหรับคุณหนูตัวน้อยที่ ward 6 ลูกรัก  👶🏻👧🏻💞