โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.คณิต วิชาชัย

(ว.13249)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 12:00-17:00 น.

  • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08:00-16:00 น.