โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

เอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s Tenosynovitis)

นพ.วชิรกร อ่อนสง | 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:24

อาการปวดบริเวณโดนนิ้วหัวแม่มือหลังจากใช้งาน ถ้าคุณเคยมีอาการปวดบริเวณนี้ อาจเกิดมาจากโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ อาการดังกล่าวพบได้บ่อยในกลุ่มผู้หญิงอายุประมาณ 30-50 ปี กลุ่มคนทำงานที่ใช้ข้อมือซ้ำๆ เช่น ทำสวน ทำงานบ้าน เล่นกีฬาบางชนิด

อาการ
- ปวดตามโคนหัวแม่มือ
- บวมบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ
- รู้สึกติดขัดเวลาใช้งานหัวแม่มือในลักษณะ กำมือ


 

สาเหตุ
    ตัวโรคเกิดจากการใช้งานซ้ำๆเกินพอดีของเส้นเอ็นสองเส้นที่เกาะโคนนิ้วหัวแม่มือAbductor pollicis longus (APL) และ Extensor pollicis brevis (EPB) ซึ่งโดยปกติทำหน้าที่กางนิ้ว หากการใช้งานเกินพอดี ทำให้เกิดการอักเสบ ทำให้เส้นอ็นบวมหรือหนา การเคลื่อนตัวของเส้นเอ็นผ่านหัวแม่มือจึงเกิดอาการปวดขึ้นได้ นอกจากนี้ การอักเสบของข้อมืออาจเกิดจากการที่มีอุบัติเหตุกระแทกบริเวณข้อมือ หรือการบวมน้ำช่วงตั้งครรภ์ได้เช่นกัน


ปัจจัยเสี่ยง
- อายุ 30-50 ปี
- เพศ เพศหญิงพบได้มากกว่าเพศชาย
- ตั้งครรภ์ 
- ดูแลเด็ก
-กลุ่มงานบางอย่าง

 

เมื่อไรควรพบแพทย์
    อาการปวดข้อมือหรือเอ็นข้อมืออักเสบ บางรายสามารถหายได้เองถ้าอาการปวดไม่มาก ได้ลดการใช้งาน ร่วมกับรับประทานยาแก้อักเสบ แต่หากอาการเป็นนาน ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวัน หรือมีอาการร่วมอื่น เช่น ไข้ ปวดมาก บวม แดง แนะนำให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม

 

 


 

การรักษาเอ็นข้อมืออักเสบ


1.การรักษาแบบไม่ผ่าตัด
   a.ดามข้อมือด้วย splint
   b.ยาแก้อักเสบ
   c.ปรับการใช้งานข้อมือ
   d.การฉีดยาสเตียรอยด์บริเวณที่ปวด


2.การรักษาด้วยการผ่าตัด
  a.ใช้ในรายที่รับการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดไม่ประสบผลสำเร็จ

 

 

หากท่านมีอาการดังกล่าว แนะนำให้พบแพทย์

นพ.วชิรกร อ่อนสง (ว.49246)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ

  •  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

  •  อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.