โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.วชิรกร อ่อนสง

(ว.49246)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.