โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ประสบอุทกภัยเช่นการรักษาผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ , สัตว์กัดต่อย, ตกจากที่สูง, กินสารพิษภาวะซึมเศร้าทางเดินอาหารเช่นการรักษาผู้ป่วยที่เป็นพิษ การรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะจิตเวช, หัวใจขาดเลือด, ชัก, สมอง, การขาดเลือดภาวะซึมเศร้าในเด็ก การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาลจบหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและการบาดเจ็บ (บาดเจ็บ) มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยได้รับการส่งต่อและดูแลโดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างเหมาะสมและทันท่วงที