โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ปิยะฉัตร บุญชัย

(ว.47349)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 06:00-17:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 17:00-22:00 น.