โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ศลิษา ประเสริฐสิริพงศ์

(ว.53895)

เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร เวลา 17:00-06:30 น.

  • อาทิตย์ เวลา 10:00-06:30 น.