โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.ศุภกร เทพบำรุง

(ว.56549)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 06:00-17:00 น.

  • อังคาร เวลา 17:00-23:00 น.

  • ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.