โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.ประสบชัย ลิ่มธรรมรัตน์

(ว.56491)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง

เวลาออกตรวจ

  • พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 17:00-06:30 น.

  • เสาร์ เวลา 10:00-19:00 น.