โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกอายุรกรรม

เป็นแผนกที่ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยา โดยทีมอายุรแพทย์ชำนาญการและคอยดูแลให้บริการท่านทุกวัน เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรค และอาการต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ แผนกอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา ในสาขาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ดังนี้ อายุรกรรมโลหิตวิทยา อายุรกรรมโรคติดเชื้อ อายุรกรรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ อายุรกรรมเวชปฏิบัติทั่วไป อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคข้อ อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคมะเร็ง อายุรกรรมโรคผิวหนัง เป็นต้น บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมของเรารักษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ อาทิ · ปวดศีรษะ · ไข้เลือดออก · ปวดศีรษะไมเกรน · มือเท้าบวม · วิงเวียนศีรษะ · ใจสั่น มือสั่น · เครียด · ผื่นจากการแพ้ยา, อาหาร · นอนไม่หลับ · ปัสสาวะแสบขัด, ปัสสาวะมีเลือดปน · ไข้หวัด · แมลง / สัตว์ กัดต่อย · ไข้หวัดใหญ่ · ฉีดวัคซีนต่างๆ, ขอฉีดยา · โรคทางเดินอาหาร · ปวดท้อง (เหนือสะดือ) · โรคตับ · อาหารไม่ย่อย · โรคทางเดินน้ำดี · ท้องเสีย ท้องผูก · โรคตับอ่อน · ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร) · โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร · ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่) · โรคเบาหวาน · หูรูดของปลายท่อน้ำดี · โรคเลือดต่างๆ · ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน · โรคไขข้อรูมาติก · เจ็บคอ ไอ จาม · วัณโรค