โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ

(ว.12857)

อายุรแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:30-15:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-13:00 น.