โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.กิตติพงศ์ คำสุข

(ว.49735)

อายุรแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.