โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ปาริฉัตร เหรียญสง่าวงศ์

(ว.30657)

อายุรแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00 น.