โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เน้นความปลอดภัยกับผู้รับบริการทุกท่าน  เราได้ออกแบบห้องหัตถการให้มีการปรับเปลี่ยนอากาศ ( air change ) ในห้อง และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ รวมถึงมีเครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยของเราและในการทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งหมดที่ใช้ในหน่วยทันตกรรม ได้ผ่านมาตรฐานกระบวนการฆ่าเชื้อของโรงพยาบาล   


"เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด"