โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ทพญ.ศุภนิจ นราประเสริฐกุล

(ท.5997)

ทันตแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.

  • พฤหัสบดี เวลา 09:00-20:00 น.