โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกกระดูกสันหลัง Spine unit

แผนกเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เราให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านกระดูกสันหลังตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุรวมถึงการวินิจฉัยปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง เราพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาที่เกิดขึ้น การรักษาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วย ทีมแพทย์ทำการผ่าตัดครอบคลุมทุกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนโดยฉีดยาเข้าโพรงประสาท ,ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ,เปิดแผลเล็ก ไปจนถึงการรักษาที่ซับซ้อนโดยการผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังที่มีปัญหา หลังจากที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนแล้ว