โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กระดูกสันหลังคดในเด็ก รู้ไว...แก้ไขได้

นพ.ทรรศนะ แก้วมโน | 17 เมษายน 2567 เวลา 14:03

หากพูดถึงเรื่องกระดูกสันหลังคดในเด็กหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่โดยความเป็นจริงแล้วเราสามารถพบอาการเหล่านี้ได้ประมาณ 3% ของประชากรทั้งหมด

กระดูกสันหลังคดในเด็ก   รู้ไว...แก้ไขได้

       หากพูดถึงเรื่องกระดูกสันหลังคดในเด็กหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  แต่โดยความเป็นจริงแล้วเราสามารถพบอาการเหล่านี้ได้ประมาณ 3% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งพบได้บ่อยในช่วงวัยรุ่นและมักจะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 10:1  ส่วนใหญ่หากเป็นไม่มากมักไม่แสดงอาการ  หากในบางครั้งผู้ปกครองมักจะสังเกตเห็นว่าบุตรหลานมีไหล่และสะโพกสูงต่ำไม่เท่ากันหรือมีการเดินตัวเอียง  

      กระดูกสันหลังคดในเด็ก หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบตามมาได้ ทั้งในเรื่องของภาวะการหายใจและหัวใจในระยะยาว ผลกระทบต่อซี่โครงและกระดูกสันหลังจนไปถึงปัญหาทางด้านบุคลิกภาพและความมั่นใจ

     หากสังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าว  ควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทาด้านกระดูกสันหลังเพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที

 

ผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไร
• ไหล่ทั้ง2ข้างสูงไม่เท่ากัน
• ระดับเอวและสะโพกเอียงไม่เท่ากัน
• ศีรษะไม่อยู่ตรงแนวกลางลำตัว
• สะบักนูนไม่เท่ากันทั้ง2ด้าน

 

กระดูกสันหลังคดส่งผลอย่างไร
• ปัญหาทางการหายใจ  ในกลุ่มผู้ป่วยที่หลังคดมากกว่า 50องศาจะส่งผลให้ช่องปอดมีขนาดลดลงทำให้ปอดขายได้ไม่เต็มที่ขณะที่หายใจ


• มีอาการปวดหลัง  มักจะมีอาการปวดหลังมากขึ้นโดยเฉพาะในรายที่ไม่ได้รับการรักษาหรือมีความเอียงมากกว่าปกติ


• ผลกระทบด้านบุคลิกภาพ  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่ปกติ  เพียงแต่รูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ความมั่นใจลดลงและกังวลเรื่องบุคลิก

 

การตรวจวินิจฉัย
     แพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายและดูการทำงานของระบบประสาทรวมไปถึงการส่งตรวจทางรังสีเพิ่มเติมเพื่อประเมินความรุนแรงของอาการและวางแผนในการรักษาต่อเนื่อง

 

การักษาภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก
    การรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือขนาดมุมคดของกระดูกสันหลัง  ช่วงอายุที่เริ่มมีอาการ    ซึ่งหลังจากที่แพทย์ผู้ดูแลรับทราบข้อมูลแล้วแล้วแพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษาเพื่อตัดสินใจร่วมกันกับผู้ป่วยอีกครั้ง

 

• การรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด  มักจะใช้ในผู้ป่วยที่มีขนาดของมุมที่คดไม่มากบางครั้งอาจใช้เสื้อเกราะในบางรายและนัดติดตามอาการ
กระดูกสันหลังคดในเด็ก   รู้ไว...แก้ไขได้


• การรักษาด้วยการผ่าตัด  ใช้ในกรณีที่มีมุมองศาที่คดมากโดยวัตถุประสงค์ของรักษาเพื่อยับยั้งการคดเอียงที่มากขึ้นและทำให้กระดูกสันหลังกลับคืนตำแหน่งที่ถูกต้องอีกด้วย


        โรคกระดูกสันหลังคดในเด็กพบได้ในทุกช่วงวัย  อย่างไรก็ตามผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการบุตรหลานของตนเองได้เบื้องต้น โดยให้เด็กยืนตัวตรงแล้วดูแนวสันหลังว่าตรงหรือไม่  จากนั้นให้ก้มตัวไปข้างหน้าแลัวสังเกตความสูงของไหล่หรือเอวปกติจะแนวเส้นตรง  หากมีความเอียงหรือคดโค้งหรือมีข้อกังวลให้รีบเข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยเร็วเพื่อที่จะได้วางแผนการักษาดูแลได้อย่างทันท่วงที

 

 

บทความแพทย์โดย ....

นพ. ทรรศนะ แก้วมโน
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านกระดูกสันหลัง