โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์

แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์ ได้รับการรับรองโดย

" องค์กรทางด้านเท้าแห่งประเทศอินเดีย "( Indian Pedorthic Association ) เป็นที่แรกในประเทศไทย