โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กอ.รุวัยดา ราชภักดี

(กอ.173)

Certified Prosthetist and Orthotist , Pedorthist

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร กายอุปกรณ์ ระดับชั้น 1 สูงสุด (CAT 1) จาก International Society of Prosthetics and Orthotics
  • วุฒิบัตร Pedorthic จาก Indian Pedorthic Association

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.