โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกระบบประสาทและสมอง

Early delect Early management good quality of life out come

พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เขี่ยวชาญททางด้านระบบประสาท รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ พร้อมเครืองมือที่ทันสมัย ให้บริการอบ่างเป็นกันเองกับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารักษา ด้วยสถานที่ที่พร้อมบริการ และดูแลดุจญาติมิตรเพื่อดูแลทั้งร่างกายและจิตใจผู้ป่วย ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตไก้ตามปกติ การให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมประสาท - โรค อัมพาต จากหลอดเลือดสมองตีล แตก หรือตัน cerebrovascular disrase : ischemic stroke - เส้นเลือดในสมองแตก : Hermorragic Stroke - โรคติดเชื้อในสมอง : CNS infection - อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือชาตามส่วนต่างๆของร่างกาย : Muscle weekness - โรคลมชัก : Epilepsy,Seizure - อาหารปวดศรีษะ : Headache - โรคอัลไซเมอร์ความจำบกพร่อง : Alzhemer's , Demantia - โรคพาร์กินสันและความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว : Parkinson disease , Movement disorder - ตรวจวินิจฉัยภาพสมองและไขสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) - ตรวจวินิจฉัยภาพสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรื (CT scan of brain)

#ตารางแพทย์ออกตรวจประจำคลินิก