โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ณัฐวรรณ วิถีรุ่งโรจน์

(ว.35811)

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.