โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกไตเทียม

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถือเป็นการบำบัดทดแทนไตชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 หรือภาวะไตวายฉับพลันที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เรารู้ว่าในภาวะปกติ ไตมีหน้าที่ในการขับปริมาณน้ำและของเสียส่วนเกินที่เกิดจากการเผาผลาญสารต่างๆในร่างกาย แต่หน้าที่ของไตยังมีมากกว่านั้น นั่นคือการปรับสมดุลของเกลือแร่หลายชนิด ความเป็นกรดด่างของเลือด และ การสร้างเม็ดเลือด เมื่อไตเสื่อมสภาพลง มีความบกพร่องทางหน้าที่ จึงเกิดความผิดปกติมากมาย ได้แก่ ภาวะน้ำเกิน/น้ำเกลือเกิน ของเสียหรือเกลือแร่สูงผิดปกติ ภาวะเลือดเป็นกรด และ ภาวะซีดหรือโลหิตจาง ซึ่งภาวะเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น เมื่อไตไม่สามารถควบคุมหน้าที่ต่างๆได้เพียงพอแล้ว ผู้ป่วยจึงต้องรับการบำบัดทดแทนไต

โดยการฟอกเลือดจะเริ่มจากการนำเลือดออกจากตัวผู้ป่วยผ่านเส้นเลือดเทียมหรือสายสวน ไปยังตัวกรองของเครื่องไตเทียมที่มีน้ำยาฟอกเลือดไหลผ่าน เพื่อปรับความ
สมดุลของสารประกอบในเลือดให้มีค่าที่ใกล้เคียงค่าปกติมากที่สุด พร้อมทั้งขจัดปริมาณของเสียและน้ำส่วนเกิน