โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์

(ว.49272)

อายุรแพทย์โรคไต

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อังคาร เวลา 08:00-19:00 น.

  • เสาร์ เวลา 08:00-12:00 น.