โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกลูกรัก

เรื่องเด็กให้เราดูแล

ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร ลงทะเบียน ตรวจรักษา รับยา ชำระเงิน อยู่ในบริเวณเดียวกัน เปิดบริการทุกวัน เวลา  08.00 -20.00 น. ท่านเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว บริการรักษาโดยทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการครบทุกสาขา คลอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปกครองลดความกังวลใจในอาการของลูก และได้รับความพึงพอใจสูงสุด พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก มีความพร้อมในการดูแล และให้การรักษาเบื้องต้น นอกเหนือจากทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงแล้ว คลีนิกเด็ก ยังให้ความสำคัญในการคัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับความพึงพอใจสูงสุด

#ตารางแพทย์ออกตรวจประจำแผนก #074200267