โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.พัชรี สินกิจเจริญชัย

(ว.26931)

กุมารแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-13:00 น.