โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.เปรมกมล อินไชยา

(ว.46843)

เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรอนุสาขาอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • เสาร์ เวลา 08:00-12:00 น.