โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.วิจิตร ตั้งสินมั่นคง

(ว.14190)

สูติ-นรีแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่-ราชวิถี

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.