โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.วรพจน์ ปานดำรงค์

(ว.19868)

โสต ศอ นาสิกแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.