โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.ศักดิ์วุฒิ จิตซื่อ

(ว.19011)

ศัลยแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 08:30-17:00 น.

  • อังคาร ศุกร์ เวลา 07:30-15:30 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.