โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.ศิริชัย พรหมอินทร์

(ว.19012)

ศัลยแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.