โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.คมสัน ลีธนาภรณ์

(ว.41348)

ศัลยแพทย์ทั่วไป และศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะในช่องท้อง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 08:00-11:00 น.