โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ณภัทร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

(ว.24283)

เวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00 น.