โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.รติกร เด่นยุกต์

(ว.56530)

อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

  • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08:00-16:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-13:00 น.