โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.กุลรัตน์ ชีวะธนรักษ์

(ว.12976)

วิสัญญีแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.