โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.อรชุดา ว่องวีรกิจ

(ว.56579)

ศัลยแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.