โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ขวัญเสด็จ วังศิริไพศาล

(ว.16528)

อายุรแพทย์โรคผิวหนัง

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาอายุรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาตจวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.

  • พฤหัสบดี เวลา 13:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 09:00-14:00 น.