โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.กิตติ เรืองปาน

(ว.53788)

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ เวลา 09:00-17:00 น.

  • อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 13:00-17:00 น.