โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.ณัฐพงศ์ เพชรอักษร

(ว.53813)

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อังคาร เวลา 09:00-19:00 น.

  • พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00 น.