โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกเบาหวานและไทรอยด์

เข้าใจ เรียนรู้ ดูแลเบาหวาน

บริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์และโรคอื่นๆทางต่อมไร้ท่อ โดยอายุรแพทย์ด้านเบาหวานและไทรอยด์ และยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำโดยพยาบาลด้านเบาหวาน (Diabetes Educator) เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ได้แก่การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพเท้าเพื่อประเมินภาวะเท้าชา และตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ดูแลแผลเท้าเบาหวาน โดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อลดแรงกดบริเวณแผล (Felted Foam Dressing) ซึ่งช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และในกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีเท้าผิดรูป มีบริการตัดแผ่นรอง และตัดรองเท้าเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดที่แผลที่เท้า

พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลเท้าเบาหวาน

#ตารางแพทย์ออกตรวจประจำแผนก