โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลมีแผนกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเป็นแห่งแรกในภาคใต้ ประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ ดังนี้

  1. เอกซเรย์ (X-RAYS)  มีเครื่องเอกซเรย์ (X-RAYS) 3 เครื่อง คือ เครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจทางเดินอาหาร , เครื่องเอกซเรย์พิเศษสำหรับตรวจเต้านมโดยเฉพาะ , เครื่องเอกซเรย์สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป
  2. อัลตราซาวน์ 4 มิติ(ULTRASOUND 4D)
  3. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)
  4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)