โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรคต่อมลูกหมากโต หรือ BPH (Benign Prostate Hyperplasia)

นพ.สมชัย ลิ่มสุวรรณ | 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:35

พบในผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป และโดยเฉพาะในผู้ชายสูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไปพบมากถึง 80%

พบในผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป และโดยเฉพาะในผู้ชายสูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไปพบมากถึง 80%

 

อาการของโรคต่อมลูกหมากโต

  • ปัสสาวะขัด ต้องรอนาน หรือต้องเบ่งนาน กว่าจะเริ่มปัสสาวะ
  • ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน
  • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือต้องเบ่งปัสสาวะจนกว่าจะออก
  • ปัสสาวะไม่พุ่ง สะดุดเป็นช่วง ๆ มีปัสสาวะหยดเมื่อใกล้จะสุด
  • ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน
  • ปวดปัสสาวะรุนแรงมาก

รักษาโรคต่อมลูกหมากโต วิธีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต แบ่งออกเป็น 

1.การใช้ยา 

    1.1 การใช้ยาช่วยขยายท่อปัสสาวะ 
ได้แก่ ยาต้านระบบประสาทอัลฟ่า (Alpha Blocker) ซึ่งยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อมลูกหมากและกล้ามเนื้อหูรูดที่คอกระเพาะปัสสาวะ มีผลทำให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องขึ้น 
โดยตัวยาบางตัวอาจจะมีผลต่อความดันโลหิต หรือทำให้น้ำอสุจิไม่พุ่งได้ 

    1.2 ยาช่วยลดขนาดต่อมลูกหมาก 
ได้แก่ ยายับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชาย  (Alpha Reductase Inhibitors) มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone) 
เมื่อได้รับยาแล้วจะทำให้ต่อมลูกหมากเล็กลงได้ประมาณ 30% โดยตัวยาบางตัวอาจจะมีผลต่ออารมณืทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ 

 

2.การผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก (Transurethral Resection of the Prostate : TURP ) โดยแพทย์จะใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ 
จากนั้นแพทย์จะตัดหรือขูดต่อมลูกหมากออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และหยุดเลือดด้วยไฟฟ้า โดยการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 60 นาที ซึ่งจำเป็นต้องดมยาสลบ 
และหลังผ่าตัดจำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะและกดหยุดเลือด หลังจากนั้นเอาสายสวนออก ใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3-4 วัน


3.การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยไอน้ำ โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือและกล้องสอดผ่านท่อปัสสาวะ เข้าไปยังต่อมลูกหมาก หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดไอน้ำลเข้าไปในต่อมลูกหมากประมาณ 4-6 ครั้ง 
ไอน้ำจะกระจายเข้าไประหว่างเซลล์ของต่อมลูกหมาก ทำให้ตายไป (Apoptosis) และร่างกายจะกำจัดเซลล์ที่ตายออกไปตามธรรมชาติ ในที่สุดต่อมลูกหมากจะหดตัวมีขนาดเล็กลงและท่อปัสสาวะจะกว้างขึ้น 
ทำให้ปัสสาวะได้เป็นปกติ โดยเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ต้องดมยาสลบ เสียเลือดน้อย ไม่มีผลกระทบด้านเพศสัมพันธ์ และใช้เวลาไม่นานประมาณ 10-15 นาที