โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

บัตรสมาชิก Rajyindee Health Care Plus

ฝ่ายการตลาด | 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10:10

บัตรสมาชิกโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี สิทธิพิเศษสำหรับคุณลูกค้าคนสำคัญ “ จ่ายน้อยแต่ได้มาก ”

เปิดรับสมัครบัตร Rajyindee Health Care Plus แล้วตั้งแต่วันนี้
สมัครวันนี้ 
**
รับทีนที Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท **

บัตรสมาชิก Rajyindee Health Care Plus 
       ลูกค้าใหม่ ค่าสมัคร 4,000/ปี

บัตรสมาชิก Rajyindee Health Care Plus 
       ลูกค้าเก่า ต่ออายุค่าสมาชิก 3,500 / ปี

 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท 
    ส่วนลดเงินสดสำหรับใช้บริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และตรวจสุขภาพ 

2. ส่วนลด ค่าห้องพัก*  รวมค่าอาหาร และค่าการพยาบาล 10%

3. ส่วนลด ค่ายาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  10%    
    (ยกเว้น รายการยาพิเศษ/รายการยาเฉพาะราย)

4. ส่วนลด ค่าเอกซเรย์ทั่วไป และการตรวจอัลตร้าซาวด์  10%

5. ส่วนลด ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ค่าLab)**  10%

6. ฟรี สำหรับเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
    กรณี รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

7. ส่วนลด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  50%
    (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแพทย์)   

8. ส่วนลด สำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉินทุกพื้นที่  10% 
    (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแพทย์)   

   *ค่าห้องพัก หมายถึง ห้องพักผู้ป่วยใน และหอพักผู้ป่วยวิกฤต ICU
   ** ยกเว้น  ค่าโลหิต / ผลิตภัณฑ์โลหิตและส่วนประกอบโลหิต  

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์
แสดงสิทธิ์สมาชิกโดยใช้เลขบัตรประชาชน ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

1. สิทธิประโยชน์มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครสมาชิก  สามารถต่ออายุสมาชิกล่วงหน้า 30 วัน หรือหลังวันที่หมดอายุภายใน 14 วันเพื่อรักษาการรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

2. สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ได้ทันทีหลังจากสมัครสมาชิก  และเฉพาะผู้มีชื่อตามที่ระบุในระบบลงทะเบียนเท่านั้น

3. ทุกๆ 500 บาทที่สมาชิกใช้บริการหลังหักส่วนลดแล้ว จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สามารถนำคะแนนสะสมไปแลกเป็นส่วนลด หรือนำคะแนนไปใช้บริการแทนเงินสดได้ทั้ง กรณีผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และตรวจสุขภาพ ในครั้งถัดไป

4. คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท  คะแนนสะสมที่ได้รับมีอายุตลอดการเป็นสมาชิก

5. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้  

6. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือแพ็กเกจส่งเสริมการขายทุกรายการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 074-200200