โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

มาเช็คโรคหัวใจกัน อาการแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจชนิดใด?

นพ.กิตติ เรืองปาน | 15 กันยายน 2566 เวลา 15:01

หากท่านมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างทันท่วงที

โรคหัวใจ หรือ Heart Disease เป็นคำบรรยายโรคกว้างไม่ระบุสาเหตุ/รอยโรคชัดเจน


โรคหัวใจอาจเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจส่วนที่ต่างๆกัน ทำให้เกิดโรคต่างๆดังต่อไปนี้


 โรคหลอดเลือดหัวใจ มักหมายถึง หลอดเลือดหัวใจตีบ อาการส่วนใหญ่เจ็บหรือแน่นหน้าอกเป็นตอนอยู่เฉยๆหรือเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงร้าวไปบริเวณกราม แขน ลำคอ อาจมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หรือหมดสติได้


โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แบ่งเป็นชนิดที่เต้นเร็วกว่าปกติ และเต้นช้ากว่าปกติ ผู้ป่วยอาจมีอาการ ใจสั่น ใจเต้นเร็ว ใจสะดุด เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ หรือเป็นลม


โรคกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย เหนื่อยง่าย หายใจ ขาบวม นอนราบไม่ได้ และตื่นขึ้นมานั่งหอบเหนื่อยในเวลากลางคืน


โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อทารกอยู่ในครรภ์มารดา อาจมีอาการเหนื่อยตั้งแต่เด็ก หรือบางชนิดอาจแสดงอาการตอนได้ อาจมีอาการเหนื่อยง่าย ตัวเขียวคล้ำ ใจสั่น วูบหมดสติ เป็นต้น


โรคลิ้นหัวใจ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคที่ลิ้นหัวใจ เช่น หากลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วเยอะ จะมีอาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ ขาบวม คล้ายโรคหัวใจล้มเหลว และเกิดภาวะหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้    

   
โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ เป็นไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า น้ำหนักลด หายใจหอบเหนื่อย ขาหรือช่องท้องบวม รวมถึงมีผื่นหรือจุดขึ้นตามผิวหนัง

 

 

หากท่านมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างทันท่วงที