โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

วัคซีนนักเดินทาง ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ เดินทางปลอดภัย ไม่สะดุด

พญ.เปรมกมล อินไชยา | 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15:44

ในทุกๆประเทศทั่วโลก มักจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่แตกต่างกันออกไป การฉีดวัคซีน จึงถือเป็นวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ดีที่สุด

การฉีดวัคซีนจึงถือเป็นวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ดีที่สุด

โดยควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน

      โดยแพทย์จะพิจารณาด้วยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน เช่น  ประเทศหรือสถานที่ที่จะไปมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากแค่ไหน  ระยะเวลาที่จะไป  กิจกรรมที่จะไปทำ เช่น ไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือไปท่องเที่ยว ตลอดจนต้องพิจารณาถึงตัวนักท่องเที่ยวและตัวโรคด้วย ซึ่งการพิจารณาดังกล่าว จะทำการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง

วัคซีนที่แนะนำในกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้แก่


          1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถพบได้ในทุกประเทศทั่วโลก ถ้าหากจะเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์


          2. วัคซีนไข้เหลือง เป็นวัคซีนที่ได้ถูกกำหนดไว้ว่า นักเดินทางจำเป็นต้องได้รับก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ (WHO IHR) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เหลืองคือประเทศแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้  จำเป็นต้องได้รับวัคซีนไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน


        3. วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (Typhoid Vaccine) ส่วนใหญ่จะพิจารณาให้ฉีดในนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในประเทศแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง  และอเมริกากลาง  ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการติดโรคไทฟอยด์ 

       4. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นวัคซีนที่พบได้บ่อยถ้าต้องเดินทางไปอยู่ในประเทศที่มีสัตว์เร่ร่อนจำนวนมาก และถ้าต้องอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือต้องทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับสัตว์นำโรค       

      5. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอีกเสบเอ (Hepatitis A Vaccine) แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไปในประเทศกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ คือประเทศในทวีปแถบเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียใต้ และประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ 


       6. วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Vaccine) เป็นวัคซีนเฉพาะที่แนะนำให้ใช้ในนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวที่จะไปในทวีปแอฟริกา บริเวณที่เรียกว่า Meningitis belt เช่น ประเทศซูดาน  ไนจีเรีย  เอธิโอเปีย ฯลฯ นักเรียน นักศึกษาไทย ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องไปอยู่หอพัก ผู้แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 


        7. วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ถ้าหากไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้มาก่อน และไม่เคยมีการติดเชื้อตามธรรมชาติ (หรือไม่แน่ใจว่าเคยเป็นมาก่อนหรือไม่) ควรรับการฉีด MMR 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน ซึ่งจะแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศกำลังพัฒนา


ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากเขตพื้นที่ หรือฤดูกาล ของสถานที่ที่กำลังจะเดินทางไป และควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำ ในการรับวัคซีน และควรตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทาง 

 

สามารถปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

แขนงอาชีวเวชศาสตร์ได้ที่แผนกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.074-200200 ต่อ 250 

แผนกรักษ์สุขภาพ