โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

#ลดเค็ม #ลดโซเดียม #ลดโรค

ฝ่ายการตลาด | 8 มีนาคม 2566 เวลา 10:19

“เค็ม”ในที่นี้หมายถึงรสเค็มจากแร่ธาตุโซเดียม ซึ่งก็คือเกลือ(แกง)ที่เรารู้จักกันดีและใช้ในครัวเรือน รวมถึงซอสปรุง-เครื่องปรุงต่างๆด้วย

#ลดเค็ม #ลดโรค แน่นอน “เค็ม”ในที่นี้หมายถึงรสเค็มจากแร่ธาตุโซเดียม ซึ่งก็คือเกลือ(แกง)ที่เรารู้จักกันดีและใช้ในครัวเรือน รวมถึงซอสปรุง-เครื่องปรุงต่างๆด้วย

 

#โซเดียม เป็นแร่ธาตุหลักที่ร่างกายใช้ควบคุมสมดุลเกลือแร่อื่นๆ และ การทำงานของอวัยวะต่างๆให้เป็นปกติ

 

#โซเดียม มีคุณสมบัติในการขยายปริมาตรน้ำเลือด เมื่อกินมากเกินไป (เกินปริมาณที่ไตจะขับทิ้งได้ โดยทั่วไปไม่เกิน 2 กรัม หรือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน) จะทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดในปริมาณมากขึ้น เส้นเลือดต่างๆต้องรับแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้เส้นเลือดแข็งขึ้น ขาดความยืดหยุ่น และกล้ามเนื้อหัวใจโต ยิ่งไปกว่านั้น ร่างกายก็ยังพยายามสร้างฮอร์โมนเพื่อให้ไตขับทิ้งโซเดียมได้มากขึ้น ผลพวงเหล่านี้ ค่อยๆสะสมเป็นวงจรสร้างความเสียหายต่อเส้นเลือดและอวัยวะปลายทางไปเรื่อยๆ

 

นอกจากนี้ #โซเดียม ที่ขับออกมาในปัสสาวะปริมาณมาก ก็ยังส่งเสริมให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย

 

เราจะเห็นว่า การกินโซเดียมที่มากเกินไป จะค่อยๆทำลายร่างกายโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องกลับมาตระหนักถึงภัยร้ายใกล้ตัว เพื่อสุขภาพที่ดี และ ยืนยาว

 

#ลดซด #ลดเค็ม #ลดโซเดียม #ลดโรค

วันไตโลก 14 มีนาคม 2567